20170406093327542 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - wpływ stosowania wód o odmiennym stopniu mineralizacji oraz alkalizacji na statut nawodnienia i obciążenie metaboliczne przy krótkotrwałych wysiłkach aerobowych

Dodaj komentarz