Ustawowe prawo odstąpienia od umowy po otrzymaniu towaru i dokonaniu zapłaty

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od chwili wejścia w posiadanie rzeczy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę ID’eau sp. z o.o. sp.k., ul. Wiśniowa 1, 44-144 Żernica, email – bok@ideau.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej.

Następnie prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Adres zwrotny:

ID’eau sp. z o.o. sp.k.
ul. Wiśniowa 1
44-144 Żernica

z dopiskiem „zwrot – sklep internetowy”

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że otrzymamy od Państwa inna dyspozycję.

Wzór odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ID’eau sp. z o.o. sp.k., ul. Wiśniowa 1, 44-144 Żernica, bok@ideau.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.